За нас
Финансови отчети
Договорни фондове и НДФ
Начини за покупка и продажба на дялове
Нетна стойност на активите /НСА/, цени
Цени за покупка и обратно изкупуване на дялове
Данъчен режим
Инвестиционен речник
Контакти

Всички Правила на Договорните фондове, пълните и кратките Проспекти, както и допълнителна информация за фондовете и безплатно копие на Проспектите могат да се получат всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа на адрес:

Адрес на седалище:
бул. Братя Бъкстон 40

Адрес на управление :
гр.София 1309,
УД “Стратегия Асет Мениджмънт”АД,
гр. София, бул. Братя Бъкстон 40
тел./факс: (02) 816 43 70
email: office@strategia-asset.com



 

©Copyright Strategia Asset Management 2007